ENEOS X 0W-20 SP ECO FULLY SYN - เอเนออส เอ็กซ์ 0W-20 SP อีโค่ ฟูลลี่ ซิน

น้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน
คุณภาพสินค้า
Fully Syn
มาตรฐาน
API SP/ ILSAC GF-6A
ความหนืด
SAE 0W-20
ขนาดบรรจุ
3L+1L และ 1L
  • น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ต้องการมาตรฐาน API SP/ ILSAC GF-6A และค่าความหนืด0W-20ที่ผู้ผลิตรถยนต์บางรายแนะนำให้ใช้
  • เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสมรรถณะสูงรุ่นใหม่ ที่มีระบบฉีดตรง GDI (Gasoline Direct Injection)
  • เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและแก๊สโซฮอล์ E10,E20 และ E85 หรือเครื่องยนต์เบนซินดัดแปลง ที่ใช้ CNG/NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง
  • มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการสึกหรอ ป้องกันการเกิเเขม่าและสิ่งสกปรกที่ลูกสูบได้ดียิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดโคลนในระบบหล่อลื่น ช่วยยืดอายุการใช้งาน 
Social sharing

สินค้าใกล้เคียง