เสียงจากผู้ใช้งานจริง ENEOS Turbo CK-4

Update 16 Feb 2024

เสียงจากผู้ใช้งานจริง น้ำมันเครื่องคุณภาพ ENEOS Turbo CK-4  น้ำมันเครื่องเทคโนโลยีสังเคราะห์ API CK-4 ผ่านความคิดเห็นของ เอ็มรถซิ่งไทยแลนด์ 

คุณภาพเต็มสมรรถนะของรถปิคอัพ หรือ รถกระบะ ให้เหมาะสมกับรถ เพื่อปกป้องเครื่องยนต์ให้มีพร้อมตลอดการใช้งาน

 แท็ก : น้ำมันเครื่องรถกระบะ, น้ำมันเครื่องรถปิคอัพ, น้ำมันเครื่องคุณภาพ, ENEOS Turbo CK-4