น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล

Fully Syn

ENEOS COMMONRAIL FULLY SYN 5W-30 - เอเนออส คอมมอนเรล ฟูลลี่ ซิน 5W-30 ENEOS COMMONRAIL FULLY SYN 5W-30 - เอเนออส คอมมอนเรล ฟูลลี่ ซิน 5W-30
น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์ 100% คุณภาพสูง สูตรพิเศษ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล และ/หรือระบบเทอร์โบ เหมาะสำหรับรถปิคอัพ และรถปิคอัพดัดแปลงเอนกประสงค์ (PPV, SUV, MPV) รวมถึงรถบรรทุก และรถยนต์เครื่องยนต์ ดีเซลทั่วไปที่ต้องการมาตรฐานสูง และคู่มือระบุให้ใช้ค่าความหนืดนี้ เพื่อการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุด และช่วยยืดระยะการเปลี่ยนก่าย
เพิ่มเติม
ENEOS Super Fully Syn Commonrail 5W-30 เอเนออส ซุปเปอร์ ฟูลลี่ซิน คอมมอนเรล 5W-30 ENEOS Super Fully Syn Commonrail 5W-30 เอเนออส ซุปเปอร์ ฟูลลี่ซิน คอมมอนเรล 5W-30
คุณภาพสินค้า น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล สังเคราะห์100%
เพิ่มเติม
ENEOS TURBO FULLY SYN 5w-40 - เอเนออส เทอร์โบ ฟูลลี่ ซิน 5W-40 ENEOS TURBO FULLY SYN 5w-40 - เอเนออส เทอร์โบ ฟูลลี่ ซิน 5W-40
น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์ 100% คุณภาพสูง สูตรพิเศษ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลที่มีระบบเทอร์โบ เหมาะสำหรับรถปิคอัพ และรถปิคอัพดัดแปลงเอนกประสงค์ (PPV, SUV, MPV) รวมถึงรถบรรทุก และรถยนต์เครื่องยนต์ ดีเซลทั่วไปที่ต้องการมาตรฐานสูง และคู่มือระบุให้ใช้ค่าความหนืดนี้ เพื่อการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุด และช่วยยืดระยะการเปลี่ยนก่าย
เพิ่มเติม

Semi-Syn

ENEOS COMMONRAIL PLUS 10W-30 - เอเนออส คอมมอนเรล พลัส 10W-30 ENEOS COMMONRAIL PLUS 10W-30 - เอเนออส คอมมอนเรล พลัส 10W-30
น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล กี่งสังเคราะห์มาตรฐานสูงสุด ส่าหรับรถปิคอัพและรถบรรทุกดีเซลทั่วไป ที่แนะนำ ให้ใช้ความหนืดนี้
เพิ่มเติม
ENEOS TURBO COMMONRAIL 15W-40 - เอเนออส เทอร์โบ คอมมอนเรล 15W-40 ENEOS TURBO COMMONRAIL 15W-40 - เอเนออส เทอร์โบ คอมมอนเรล 15W-40
น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล กี่งสังเคราะห์มาตรฐานสูงสุด ส่าหรับรถปิคอัพและรถบรรทุกดีเซลทั่วไป ที่แนะนำ ให้ใช้ความหนืดนี้
เพิ่มเติม

Synthetic Base Technology

ENEOS TURBO DIESEL CK-4 15W-40 เอเนออส เทอร์โบ ดีเซล CK-4 15W-40 ENEOS TURBO DIESEL CK-4 15W-40 เอเนออส เทอร์โบ ดีเซล CK-4 15W-40
คุณภาพสินค้า น้ำมันเครื่องเทคโนโลยีสังเคราะห์ (Synthetic Base Technology)
เพิ่มเติม
ENEOS COMMONRAIL CK-4 10W-30 เอเนออส คอมมอนเรล CK-4 10W-30 ENEOS COMMONRAIL CK-4 10W-30 เอเนออส คอมมอนเรล CK-4 10W-30
คุณภาพสินค้า น้ำมันเครื่องเทคโนโลยีสังเคราะห์ (Synthetic Base Technology)
เพิ่มเติม
ENEOS Diesel Plus 10W-30 - เอเนออส ดีเซลพลัส 10W-30 ENEOS Diesel Plus 10W-30 - เอเนออส ดีเซลพลัส 10W-30
น้ำมันเครื่องเทคโนโลยีสังเคราะห์ (Synthetic Base Technology)
เพิ่มเติม
ENEOS Diesel Plus 15W-40 - เอเนออส ดีเซล พลัส 15W-40 ENEOS Diesel Plus 15W-40 - เอเนออส ดีเซล พลัส 15W-40
น้ำมันเครื่องเทคโนโลยีสังเคราะห์ (Synthetic Base Technology)
เพิ่มเติม