ENEOS - เอเนออส คือตราสินค้าและบริการผลิตภัณฑ์น้ำมันและน้ำมันหล่อลื่น ที่มียอดขาย เป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น ด้วยส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 40% ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท JX Nippon Oil & Energy ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานครบวงจร ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยมีโรงกลั่น 7 แห่ง และ สถานบริการน้ำมันประมาณ 10,500 แห่ง รวมทั้งเป็นผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่น (OEM) ให้กับผู้ผลิต รถยนต์ชั้นนำในหลายประเทศทั่วโลก

น้ำมันสำหรับเครื่องยนต์เบนซินน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลน้ำมันเกียร์และอื่นๆน้ำมันสำหรับรถจักรยานยนต์